Úvod    O nás     Bohoslužby     Kostelík    Co mám dělat, když     Galerie    Setkání    Ke stažení   Pro nevěřící   Kontakt          

O nás

Základy křesťanské víry

Věříme, že je nám Bůh přítomen, když se shromažďujeme, abychom ho chválili, naslouchali jeho Slovu a přimlouvali se za potřeby svých bližních. Takovým shromážděním říkáme bohoslužby a konají se většinou v neděli na oslavu Kristova vzkříšení. ...zobrazit celý článek

 

Kdo a co je církev československá husitská?

Je církví křesťanskou, tj. patří k obecné rodině křesťanských církví stejně jako římskokatolická, evangelická, pravoslavná atd. Zároveň je však církví samostatnou, tzv. národní, podobně jako církev anglikánská ve Velké Británii, luterská v severských . ...zobrazit celý článek

 

Historie farnosti

Církev Československá vznikla po vánočních bohoslužbách L.P. 1919 vyhlášením 8. ledna L.P. 1920. V různých místech zapustila svoje kořeny. Náš kraj, na boskovicku evangelický, na blanensku v blízkosti římsko-katolických poutních míst Sloup, Křtiny, ..zobrazit celý článek

 

Farář a rada starších

„V jednom, nejnovějším výzkumu jsem četl, že v české republice, kteří v průzkumu měli řadit vážení si jednotlivých profesí odpověděli v žebříčku … 22. místo kněz, 23. místo uklízečka …“ Zdroj: MF DNES Rád bych se Vám, v pár řádcích, ...zobrazit celý článek

 

Farář odpovídá

1. Hodí se křesťanství do dnešního světa? Pro někoho je křesťanství uzavřená kapitola, která je dnešnímu světu cizí. Je však mnoho lidí, pro které je víra v Ježíše Krista důležitá a nikdy by se jí nevzdali. Jsou mezi nimi staří i mladí. Najdeme mezi nimi ....zobrazit celý článek

 

Projekty Adopce na dálku a Důstojný život

Již čtyři roky je naše farnost Církve československé husitské „kolektivním rodičem“ dvou dětí ze Zakarpatské Ukrajiny, z místa odkud do Blanska připutoval i náš kostelík. Zakarpatská Ukrajina je krajinou civilizací příliš nedotčenou. Je zde vysoká ...zobrazit celý článek

 

Základní texty, které neuškodí nikomu

Otče nás Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuváděj v pokušení, ale zbav ...zobrazit celý článek

 

 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz