Úvod    O nás    Bohoslužby    Kostelík   Co mám dělat, když   Galerie   Setkání   Ke stažení   Kontakt   Infoportál    

O nás

Farář

„Slušelo by se vám povědět něco o sobě, ať se lépe poznáme. Jmenuji se Martin Kopecký. Narodil jsem se sice v Boskovicích, ale celý život jsem doposud prožil v Blansku. Duchovním správcem blanenské farnosti jsem od roku 2000, v ostatních farnostech od roku 2001 administrátorem, ale už od roku 1995 jsem zde byl kazatelem. Mám rád své poslání v tomto kraji, i když projít a přežít všechna úskalí, být farářem v 21. století nejsou nikterak jednoduchá. Poznal jsem, že víra má pro mě osobně i pro druhé nejen smysl, ale i sílu. Není pro mě berličkou, ale pevnou půdou pod nohama.

 Apoštol Pavel (můj svědek víry) osm hodin denně pracoval – šil stany, osm hodin vyučoval ve víře a osm hodin spal – odpočíval. Snažím se přes dílčí nezdary podobně jít svojí kněžskou službou a udržet si co největší kontakt s každodenní realitou života mezi lidmi. V občanském povolání pracuji 20 let jako stavbyvedoucí na stavbách v Blansku a okolí. V konfrontaci se vším, co náš čas nese s sebou, proto si také dovolím říci, že rozumím obyčejným lidem i problémům každodenního života. S manželkou Ivanou (pracuje jako učitelka zpěvu v ZUŠ Blansko) se snažíme vychovávat děti Petra, Martina a Annumarii.

Rád se s vámi se všemi uvidím. Mám rád lidi, a když cítím, že lidé dovedou tuto službu ocenit tím, že přijdou, pobaví se, obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení po duši všem. Zkuste i vy objevovat tuto krásu stránky lidského života. Těším se s vámi na jakákoliv setkání. Pravidelně se za všechny modlím a pamatuji na vás.

 

Rada starších

Rada starších je společenstvím lidí, co se s bratrem farářem starají o chod naší farnosti. Nesou na svých bedrech zodpovědnost za její fungování. Účty ze svého správcovství a hospodaření skládají před výročním shromážděním věřících jednou za rok, zpravidla v březnu. Můžete se na ně obrátit ve všech oblastech života farnosti, ptát se, podávat návrhy, poradit či pomoci. Rada starších se setkává každé 2. pondělí v měsíci v 19:30 hodin.

Předseda: Dagmar Bačkovská (* 1954) - statutární zástupce farnosti

Místopředseda: Mgr. Hana Sležková (* 1981) – zastupuje předsedu, píše zápisy

Finanční zpravodaj: Jitka Alexová (* 1954) - veškeré finanční otázky, sbírky, dary, církevní daň - statutární zástupce

Farář: Martin Kopecký (* 1977) - duchovní život farnosti, bohoslužby, obřady - statutární zástupce

Členové: Alena Ševčíková (*1949), Jan Nečas (*1951), Ivana Flesingerová (*1970)

Revizní výbor. Vladimíra Konečná (* 1982), Hana Dvořáková (*1956), Lenka Láníčková (*1964), Blažena Jabůrková (*1952),

 

Další spoluslužebníci ve farnosti, kteří napomáhají k dobrému

Varhaníci. PhMr. Jiří Pokorný, Mgr. Dagmar Kulaviaková, Mgr. Martin Jakubiček, Ivana Kopecká Dipl. Um.

Lektoři: Soňa Jokešová, Mgr. Hana Sležková, Vladimíra Konečná, Hana Dvořáková, Lenka Láníčková, Ivana Flesingerová, Doc. Phdr. Eva Minářová Csc., Ivana Kopecký Dipl. Um.

Kostelník: Jan Nečas

Průvodce v kostele Ing. Josef Řádek, Mgr. Alena Kárská

 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz