Úvod    O nás     Bohoslužby     Kostelík    Co mám dělat, když     Galerie    Setkání    Ke stažení   Pro nevěřící   Kontakt          

Setkání

Zveme Vás věrné, ale i Vás, kdo rádi jen tak přiběhnete. Všechna setkání jsou otevřená všem bez rozdílu vyznání, hledajícím i nevěřícím.

Bohoslužby

Jsou slavností radosti, živého slova a místem setkání s Pánem v Písmu i svátosti. Odpovědět na otázku předškoláka "Mami, co je to bohoslužba?" bude poměrně snadné - "To je, když jdeme do kostela, zpíváme tam, modlíme se, posloucháme čtení z Bible a kázání a ty můžeš jít na setkání určené pro děti. " Jenže takhle se dítě spíš nezeptá, leda by to slovo nikdy neslyšelo a nikdy na bohoslužbě nebylo. Naše děti, ale i spousta dospělých se ovšem ptá zapeklitěji, náročněji: "A musím dneska do kostela?" "Proč tam musím?" "Proč tam jdeme?" Na to asi neexistuje jen jedna správná odpověď, ale o to je důležitější, abychom tu odpověď jako rodiče i dospělí měli. Stejně jako v jiných případech vychováváme především příkladem. Musíme vědět, proč jdeme do kostela my, proč jdu na bohoslužby já - každá neupřímná a vnitřně nepravdivá odpověď by se nám mohla vymstít. Zkuste malé cvičení: představte si svoji cestu na bohoslužby a přemýšlejte při tom, proč tam jdete, co očekáváte, co hledáte, ale také, co na bohoslužby přinášíte, co tam zažíváte a co si z bohoslužeb odnášíte? Škoda, že se pořád jen ptáme, co z toho budu mít. Prožil jsem v tom osobně zásadní proměnu. Jdu na to úplně jinak. Vždy si říkám, co do bohoslužby mohu přinést já? Teprve tehdy, když stojím v této pozici, tak potom si opravdu i něco odnáším. Zkuste to! Pak jste si formulovali svoji osobní část odpovědi, kterou můžete svým dětem i dospělým dát.

Napadlo vás však při vaší myšlenkové procházce také slovo "povinnost" nebo "zvyk"? Možná to zní na první poslech trochu negativně, možná si myslíme, že křesťan by neměl chodit do kostela ze zvyku nebo z povinnosti. Vyjadřuje to však důležitou pravdu - účast na bohoslužbě nemůže být záležitostí rozmaru či chuti: až mi to vyjde. Pravda, v životě přicházejí neděle, kdy nás z vnitřních či vnějších důvodů účast na bohoslužbě nebaví, "nic mi to nedává", nebo mě to naopak rozčiluje a jdu jen se setrvačnosti. Ale pořád je tu Kristus, který si nás povolal. Povolal si nás jako své učedníky k sobě. A tak je účast na společenství prostě vnitřní a nutnou součástí křesťanské víry, protože odpovídáme na Kristovo povolání. On je Pán, on tady velí. Pokud to tedy nevzdám, Kristovo povolání neodmítnu ani po několika "hubených nedělích" a znovu vstanu a vydám se na cestu do shromáždění, pak právě na té své poušti můžu být oslovený - modlitbami, písní, biblickým slovem i kázáním. Možná zjistím, že některá sestra nebo bratr vedle mne mají podobné starosti, jiní mají povzbuzení nebo řešení, někdy možná čeká nějaký úkol na mne. Jestliže zůstávám doma, o to všechno se připravuji.

Když chci, aby moje dítě chodilo na bohoslužby a víra se pro ně stala důležitou součástí života, protože to je vnitřní síla na celý život, pak mi ze zkušenosti dítěte i rodiče vycházejí dvě důležité věci - příklad a sdílení. Dítě odmala přebírá náš vztah k účasti na bohoslužbě, vidí, čemu dáváme v neděli přednost, opakuje to po nás. Když pak přijdou v úvodu zmíněné otázky, můžeme mluvit osobně, vyprávět svůj příběh (tedy ne "do kostela se chodí", ale "já chodím proto..."). Můžeme přiznat i svou občasnou nechuť, kterou přemáháme tím, že si připomínáme: Kristus mě přece povolal, pozval, potřebuji o něm slyšet; a potřebuji své bratry a sestry a oni potřebují mne. A až se vrátíme, můžeme s dětmi i s partnerem mluvit o tom, co jsme "v kostele" zažili, vlastně se cvičit v tom, abychom dokázali o své víře mluvit. Je dobré, když děti i dospělí zažívají, že bohoslužba a život v církvi je námětem našich hovorů a zájmu.

Celou svoji kněžskou službu se snažím ty, co už sami do kostela nemohou přijít, sám svážet autem. Mnozí toho využívají, ale je někdy složité některé lidi "přemluvit", že mě neobtěžují. Povzbuzuji vás, dejte o sobě vědět, rád vám posloužím. Tak jako se pravidelně potřebuje najíst naše fyzické tělo, potřebuje kvalitní pokrm i naše nitro. Tak proč se nenajíst, když zdarma a s láskou pro vás všechno připravuji? Rád bych vám něco pověděl o všech chutích a kořenech dobré duchovní stravy. Podrobný přehled bohoslužeb naší farnosti naleznete v sekci Bohoslužby.

Biblická hodina

Je místem lidského setkání, sdílení, vzájemného obohacení, povídání a objevování síly Božího slova – Bible pro naše životy.

Blansko: každé úterý v 17:30 hodin v místnosti pod kostelem

Brťov: jednou za měsíc úterý v 19:00 hodin

Společenství střední generace

Je setkání, vyučování ve víře, sdílení, povídání a objevování síly víry v každodenním životě.

Blansko: jednou za čtrnáct dnů v úterý v 19:00 hodin

Pěvecký sbor
Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří si rádi zahrají a zapívají. Není potřeba se ostýchat, přijďte, všichni hrajeme a zpíváme pro radost, nejsme profesionálové…
Blansko: Setkáváme se každý pátek v 18:30 hodin a v neděli v 8:30 hodin v Blansku.

Společná setkání pro snoubence, příprava na manželství

Společné setkání přátelského společenství těch, kdo se chtějí dobře připravit na život v manželství.

Blansko: každé úterý v 19:00 hodin

Děti

Klub dobré zprávy funguje pro děti zábavnou formou povídání, písniček, soutěží a výletů.

Blansko: každý pátek v 18:30 hodin v místnosti pod kostelem

Brťov: každý lichý čtvrtek v 15:00 hodin v mateřské školce

Lysice: každé úterý v 18:30 hodin v místnosti na obecním úřadu

Společná katecheze

Je setkáním pro vyučování a objevování síly víry těch, kteří jsou na počátku své cesty s Bohem.

Blansko: každý čtvrtek v 19:30 hodin

Mužská skupinka

Je setkáním pro muže k debatám i modlitbě.

Blansko: každý druhý pátek v 19:00 hodin

Návštěvy nemocnic a sociálních zařízení

Žádejte, ozvěte se, informujte se u bratra faráře, každé pondělí odpoledne.

Osobní rozhovory

Kdokoliv se můžete objednat, domluvit, požádat o rozhovor o víře, přijetí požehnání, odevzdat prosby k přímluvné modlitbě, přijmout povzbuzení

Zpovědní služba

Pondělí: 16:00 až 17:00 hodin

Středa: 19:30 až 20:30 hodin

Knihovna

Můžete si vypůjčit knihy různých žánrů z bohaté farní knihovny.

Blansko: každý pátek od 17:00 do 17:30 hodin v kostelíku

Koncerty

Bohatá koncertní činnost je tradicí prověřená zkušenost v našem společenství. Cyklus 8 adventních koncertů se koná od roku 2000, během roku koncerty dle ohlášení.

Sbírky humanitární pomoci

Každé jaro a podzim se konají před kostelem podle ohlášení sbírky pro diakonii Broumov. Ošacení, domácí potřeby, povlečení atd. Sledujte aktuality na úvodní stránce.

Rodinné biblické hodiny

Jsou v domácnostech v rodinách příjemným posezením v domácím prostředí nad Biblí i věcmi každodenního života. Každý kdo má zájem, může se přihlásit u bratra faráře kdykoliv.

Setkání rady starších

Je společenstvím lidí nesoucích odpovědnost za fungování a správu naší farnosti po stránce duchovní, organizační, ekonomické a modlitební. Schůzí rady starších se účastní i členové revizního finančního výboru.

Blansko: každé třetí pondělí v měsíci v 18:30 hodin v místnosti pod kostelem

Ekumenická setkávání

Konají se jednou za dva měsíce v pondělí v 16:30 pro duchovní blanenských církví. Každý první čtvrtek v měsíci v 17:45 hod je společná modlitba ve vstupním sále na blanenské radnici. Konají se různé společné akce a týdny např. alianční týden modliteb či svatodušní novéna před Letnicemi. Sledujte aktuality na úvodní stránce.

Modlitební řetěz

Každou sobotu večer propojujeme celou farnost společnou modlitbou. Každý doma kolem 20:00 hodiny do své soukromé modlitby a večerního čtení ze Žaltáře zahrnuje přímluvy z neděle na úvodní stránce a hlavně se modlíme za všechny, kdo budou ve všech církvích a společenstvích kázat v neděli Boží slovo a za ty, jež budou slyšet v lavicích, aby v nás Duch konal své dílo.

Poutě farnosti

Konají se vždy na jiné místo v naší vlasti. Mají své téma a program. Uvítáme i tipy na zajímavá místa. Sledujte aktuality na úvodní stránce.


 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz