Úvod    O nás     Bohoslužby     Kostelík    Co mám dělat, když     Galerie    Setkání    Ke stažení   Pro nevěřící   Kontakt          

Liturgický rok

Doba vánoční

 • Čas adventu – očekávání příchodu Páně – od 1. neděle adventní (30.11.) do vigilie Božího hodu vánočního (25. 12.)

 • Čas Vánoc – narození Páně – od vigilie Božího hodu vánočního (25. 12.) do svátku zjevení Páně (6. 1.)

 • Čas zjevení Páně (epifanie) a po zjevení Páně (6. 1.) – od svátku zjevení Páně do Popeleční středy (18.2.)

Obrázky: Předávání adventního světla v Blansku-kapli, vánoce v Rudici, Tříkrálová návštěva v Blansku-kostele

Doba velikonoční

 • Čas postu a pokání – od Popeleční středy (18.2.) do 6. neděle postní – Květné (29.3.)

 • Čas utrpení a umučení Páně – Pašije – od 6. neděle postní – Květné (29.3.) do vigilie Božího hodu velikonočního (4.4.)

 • Čas vzkříšení a zjevování Páně – od vigilie Božího hodu velikonočního (4.4.) do Božího hodu svatodušního (24.5.)

Obrázky: Postní křížová cesta, Průvod s ratolestmi v Rudici, Slavnost vzkříšení Blansko-kostel

Doba svatodušní

 • Čas Svatodušních svátků – od Božího hodu svatodušního (24.5.) do svátku Boží Trojice (31.5.)

 • Čas po vylití Ducha svatého, čas trojiční víry – po svátku Boží Trojice (po 31.5.)

 • 1. okruh zvěstování: Evangelium (do konce srpna)

 • 2. okruh zvěstování: Boží vláda (měsíce září a říjen)

 • 3. okruh zvěstování: Poslední věci – od 1. listopadu po advent (29.11.)

Obrázky: hod svatodušní v Blansku, Boží Tělo na Brťově, Vzpomínka na zemřelé v Blansku.

Přehled církevních svátků

Doba vánoční

 • 24. 12. Štědrý den – vigilie Božího hodu vánočního

 • 25. 12. Boží hod vánoční – narození Páně

 • 26. 12. Prvomučedníka Páně Štěpána

 • 28. 12. Povraždění betlémských dětí (Mláďátek)

 • 1. neděle po Vánocích – Rodiny Páně (pokud 1. neděle po Vánocích v prosinci nevychází, pak se svátek Rodiny Páně slaví 30. 12. )

 • 1. 1. jména Ježíš

 • 6. 1. Zjevení Páně (mudrcům a pohanům)

 • 1. neděle po Zjevení Páně (11.1.) – Křest Páně

 • 2. 2. Uvedení Ježíše do chrámu

Doba velikonoční

 • Středa před 1. nedělí postní (18.2.) – Popelec – počátek postního času

 • Před Božím hodem velikonočním

 • Zelený čtvrtek (2.4.) – památka poslední večeře Páně

 • Velký pátek (3.4.) – památka oběti Páně

 • Bílá sobota (4.4.) – vigilie Božího hodu velikonočního

 • Neděle po prvním jarním úplňku (5.4.) – Boží hod velikonoční – vzkříšení Páně

Po Božím hodu velikonočním

 • Pondělí velikonoční (6.4.) – počátek zjevování se vzkříšeného Ježíše Krista

 • 40. den po Božím hodu velikonočním (14.5.) – Vítězství Páně (Nanebevstoupení)

Doba svatodušní

 • 50. den po Božím hodu velikonočním (24.5.) – Boží hod svatodušní – vylití Ducha svatého, vznik křesťanské církve

 • Neděle po Božím hodu svatodušním (31.5.) – Boží Trojice

 • 1. 11. Mučedníků a svědků Páně

 • 2. 11. Památka zesnulých, všech věrných zemřelých

Významné a památné dny

Obrázky: Husova hranice v Rudici, Díkůvzdání za úrodu v Blansku, Marie, matky Páně v Rudici

 • 8. 1.       Zrod Církve československé husitské – 1920

 • 28. 3.     Jan Amos Komenský – nar. 1592

 • 12. 6.     Karel Farský - +1927

 • 2. Neděle po Božím hodu svatodušním – Den křesťanské rodiny

 • 24. 6.     Jan Křtitel

 • 29. 6.     Apoštolové Petr a Pavel

 • 5. 7.       Slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj

 • 6. 7.       Mistr Jan Hus - +1415, Den české reformace

 • 26. 7.     Karel Farský – nar. 1880

 • 15. 8.     Marie, matka Páně

 • 28. 9.     Kníže Václav - + 929 nebo 935

 • 1. neděle v říjnu – Díkůvzdání za úrodu

 • 28. 10.   Den svobody – obnova české státnosti – vyhlášení samostatnosti československého státu – 1918

 • 31. 10.   Den reformace

 • 15. 11.   Jan Amos Komenský - + 1670

 • Poslední neděle církevního roku – Den Bible

 • 31. 12.   Den díkůvzdání za Boží ochranu a vedení – poslední den občanského roku

Poznámka: Celou liturgii naší církve ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránce Ke stažení.

 

Náboženská obec Československé církve husitské v Blansku Telefon: 606 702 768 E-mail: fararmartin@seznam.cz